پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سیستمهای فازی و کنترل فازی اثر لی وانگ ترجمه محمد تشنه لب صفار پور

1,700,000 ریال 1,620,000 ریال
سیستمهای فازی و کنترل فازی اثر لی وانگ ترجمه محمد تشنه لب صفار پور