پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تحلیل المان محدود به کمک ANSYS 10 اثر محمدرضا شبانعلی/نص

990,000 ریال 900,000 ریال
تحلیل المان محدود به کمک ANSYS 10 اثر محمدرضا شبانعلی