پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی اثر جان اف ونت ترجمه محمدرضا شاه نظری

2,100,000 ریال 2,000,000 ریال
مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی اثر جان اف ونت ترجمه محمدرضا شاه نظری