0 out of 5

اصول پیشرفته تعمیر ماشین های لباسشویی ، ظرفشویی و خشک کن اثر محسن جوینی

3,200,000 ریال
اصول پیشرفته تعمیر ماشین های لباسشویی ، ظرفشویی و خشک کن اثر محسن جوینی
0 out of 5

اصول تعمیر ماشین های ظرفشویی (مطابق با استاندارد های آموزشی کد 55 / 75 / 1 / 3 – 8 سازمان آموزشی فنی حرفه ای) اثر محسن جوینی

90,000 ریال
اصول تعمیر ماشین های ظرفشویی (مطابق با استاندارد های آموزشی کد 55 / 75 / 1 / 3 – 8 سازمان آموزشی فنی حرفه ای) اثر محسن جوینی