0 out of 5

راهنمای کاربردی نرم افزار OpenSees

350,000 ریال
راهنمای کاربردی نرم افزار OpenSees این کتاب شامل مثال های ارائه شده توسط دانشگاه برکلی کالیفرنیا، بهمراه مثال اصلاح و ثبت شده مهندس محمدرضا آزادی کاکاوند در سایت دانشگاه برکلیبیشتر بخوانید