0 out of 5

مجموعه فرمول های مهندسی عمران

350,000 ریال
مجموعه فرمول های مهندسی عمران این کتاب با عنوان مجموعه فرمول های مهندسی عمران، به منظور ارائه فرمول های اساسی مربوط به این رشته، که به طور وسیع در طراحیبیشتر بخوانید