0 out of 5

تشریح کامل مسائل الکترو مغناطیس مهندسی اثر ویلیام اچ.هیت ترجمه ساسان سیف اله پور

75,000 ریال
تشریح کامل مسائل الکترو مغناطیس مهندسی اثر ویلیام اچ.هیت ترجمه ساسان سیف اله پور
0 out of 5

تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار(2) اثر ویلیام هیت ترجمه ساسان سیف اله پور

27,000 ریال
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار(2) اثر ویلیام هیت ترجمه ساسان سیف اله پور
0 out of 5

تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل اوگاتا (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه ساسان سیف اله پور

140,000 ریال
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل اوگاتا (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه ساسان سیف اله پور