مبانی معماری کامپیوتر اثر موریس مانو ترجمه قدرت سپیدنام

دسته:
موجودی: 100 موجود در انبار

800,000 ریال

100 در انبار

تعداد:

مبانی معماری کامپیوتر اثر موریس مانو ترجمه قدرت سپیدنام

فهرست مطالب

فصل 1          سیستم‌های دیجیتال و اطلاعات   3
1-1    نمایش اطلاعات   4
    کامپیوتر دیجیتال   6
    ورای کامپیوتر   7
    توضیحی بیشتر درباره کامپیوتر همگانی   10
1-2    لایه‌های تجرید در طراحی سیستم‌های کامپیوتری   12
    مروری بر فرآیند طراحی دیجیتال   14
1-3    سیستم‌های اعداد   15
    اعداد دودویی   17
    اعداد هشت هشتی و شانزدهی   18
    محدوده اعداد   20
1-4    اعمال حسابی   20
    تبدیل از دهدهی به مبناهای دیگر   23
1-5    کدهای دهدهی   25
1-6    کدهای الفبا عددی   26
    کد کاراکتر اسکی (ASCII)   26
    بیت توازن   29
1-7    کدهای گری   30
1-8    خلاصه فصل   32
    مراجع   33
    مسائل   33
فصل 2          مدارهای منطقی ترکیبی   37
2-1    منطق دودویی و گیت‌ها   38
    منطق دودویی   38
    گیت‌های منطقی   40
    نمایش HDL گیت‌ها   44
2-2    جبر بول   45
    خصوصیات اصلی جبر بول   49
    دستکاری جبری   51
    متمم یک تابع   54
2-3    فرم‌های استاندارد   55
    مینتریم‌ها و ماکسترم‌ها   56
    جمع حاصلضرب‌ها   59
    ضرب حاصل ‌جمع‌ها   60
2-4    بهینه‌سازی مدار دو سطحی   61
    معیار هزینه   61
    ساختارهای نقشه   63
    نقشه‌های دو متغیره   65
    نقشه‌های سه متغیره   67
2-5    دستکاری نقشه   71
    نخستین انتخاب‌های اصلی   71
    نخستین انتخاب‌های غیراصلی   73
    بهینه‌سازی ضرب حاصل‌جمع‌ها   74
    حالات بی‌اهمیت   75
2-6    عملگرهای OR ـ انحصاری و گیت‌ها   78
    تابع فرد   78
2-7    تأخیر انتشار گیت   79
2-8    مروری بر HDL   82
    سنتز منطقی   84
2-9    نمایش‌های HDL ـ VHDL   86
2-10    نمایش Verilog-HDL   94
2-11    خلاصه فصل   101
    مراجع   102
    مسائل   102
فصل 3          طراحي مدارهای منطقی ترکیبی   113
3-1    آغاز طراحی سلسله‌مراتبی   114
3-2    نگاشت تکنولوژی   118
3-3    بلوک‌های عملیاتی ترکیبی   122
3-4    توابع منطقی اولیه   122
    ثسبیت، انتقال و وارونگری   123
    توابع چندبیتی   123
    فعال‌سازی   126
3-5    دیکد کردن   128
    دیکدر و ترکیب‌های فعال‌سازی   132
    مدارهای ترکیبی مبتنی بر دیکدر   135
3-6    انکدر کردن   137
    انکدر اولویت‌دار   138
    توسعه انکدر   139
3-7    گزینش   140
    مولتی پلکسرها   140
    مدارهای ترکیبی مبتنی بر مولتی پلکسر   150
3-8    مدارهای ترکیبی تکراری   155
3-9    جمع‌کننده‌های دودویی   157
    نیم جمع‌کننده   157
    جمع‌کننده کامل   158
    جمع‌کننده نقلی موج‌گونه دودویی   159
3-10    تفریق دودویی   161
    متمم‌ها   162
    تفریق به کمک متمم 2   164
3-11    جمع‌کننده ـ تفریق‌گر دودویی   165
    اعداد دودویی علامت‌دار   166
    جمع و تفریق دودویی علامت‌دار   168
    سرریز   170
    ضرب‌کننده‌ها و تقسیم‌کننده‌ها   172
    مدل‌های HDL جمع کننده‌ها   172
    توصیف رفتاری   174
3-12    دیگر توابع حسابی   177
    انقباض   178
    افزایش   179
    کاهش   180
    ضرب با ثابت‌ها   180
    تقسیم بر ثابت‌ها   182
    پر کردن با صفر و توسعه   182
3-13    خلاصه فصل   183
    مراجع   183
    مسائل   184
فصل 4          مدارهای ترتيبي   197
4-1    تعاریف مدار ترتیبی   198
4-2    لچ‌ها   201
    لچ‌های SR و     201
    لچ D   204
4-3    فلیپ‌ـ‌ فلاپ   204
    فلیپ ‌ـ‌ فلاپ تریگر شده در لبه   206
    نمادهای گرافیکی استاندارد   207
    ورودی‌های مستقیم   209
4-4    تحلیل مدار ترتیبی   210
    معادلات ورودی   210
    جدول حالت   211
    نمودار حالت   213
    شبیه‌سازی مدار ترتیبی   216
4-5    طراحی مدار ترتیبی   218
    روال طراحی   218
    یافتن نمودار حالت و جدول حالت   219
    تخصیص حالت   226
    طراحی با فلیپ‌ـ‌فلاپ‌های D   227
    طراحی به کمک حالات به‌‌کار نرفته   230
    تصدیق   232
4-6    نمودارهای ماشین ـ حالت و کاربردهای آن   234
    مدل نمودار ماشین ـ حالت   236
    محدودیت‌های شرایط ورودی   238
    کاربردهای طراحی با استفاده از نمودارهای ماشین ـ حالت   240
4-7    نمایش HDL برای مدارهای ترتیبی ـ VHDL   248
4-8    نمایش HDL برای مدارهای ترتیبی ـ Verilog   257
4-9    زمانبندی فلیپ‌ـ‌فلاپ   266
4-10    زمانبندی مدار ترتیبی   267
4-11    تعامل‌های آسنکرون   270
4-12    همزمانی و فراپایداری   271
4-13    کاستی‌های مدار سنکرون   277
4-14    خلاصه فصل   278
    مراجع   279
    مسائل   280
فصل 5          پیاده‌سازی سخت‌افزار دیجیتال   295
5-1    فضای طراحی   295
    مدارهای مجتمع   295
    فناوری مدار CMOS   296
    پارامترهای فناوری   302
5-2    فناوری‌های پیاده‌سازی برنامه‌پذیر   304
    حافظه فقط خواندنی ـ ROM   306
    آرایه منطقی برنامه‌پذیر   308
    قطعات منطقی آرایه برنامه‌پذیر PAL   311
    آرایه گیت برنامه‌پذیر میدانی (FPGA)   313
5-3    خلاصه فصل   318
    مراجع   318
    مسائل   318
فصل 6          ثبات‌ها و انتقال ثباتي   323
6-1    ثبات‌ها و فعال‌سازی بار کردن   324
    ثبات با بار شدن موازی   325
6-2    انتقال‌های ثباتی   327
6-3    عملیات انتقال ثباتی   329
6-4    انتقال‌های ثباتی در VHDL و VERILOG   331
6-5    ریز اعمال   332
    ریزاعمال حسابی   333
    ریزاعمال منطقی   335
    ریز اعمال شیفت   337
6-6    ریزاعمال در یک ثبات تک   337
    انتقال‌های مبتنی بر ـ مولتی پلکسر   338
    شیفت رجیسترها   340
    شمارنده موج‌گونه   345
    شمارنده‌های دودویی سنکرون   347
    شمارنده‌های دیگر   351
6-7    طراحی سلول ـ ثباتی   354
6-8    مولتی پلکسر و انتقال‌های مبتنی بر گذرگاه برای چند ثباتی‌ها   359
    خروجی‌های امپدانس بالا   361
    گذرگاه سه حالته   363
6-9    انتقال سری و ریز اعمال   364
    جمع سری   365
6-10    کنترل انتقال ثبات   367
    روش طراحی   368
    روش طراحی سیستم انتقال ثباتی   369
6-11    نمایش HDL برای شیفت رجیسترها و شمارنده‌ها ـ VHDL   384
6-12    نمایش HDL برای شیفت رجیستر و شمارنده‌ها ـ Verilog   386
6-13    کنترل ریز برنامه‌نویسی شده   388
6-14    خلاصه فصل   390
    مراجع   391
    مسائل   391
فصل 7          اساس حافظه   403
7-1    تعاريف حافظه   403
7-2    حافظه با دستیابی تصادفی   404
    عملیات نوشتن و خواندن   406
    شکل موج‌های زمان‌بندی   407
    خواص حافظه   409
7-3    مدارهای مجتمع SRAM   409
    گزینش توأم   411
7-4    آرایه مدارهای مجتمع RAM   415
7-5    IC های DRAM   418
    سلول DRAM   419
    برش بیتی DRAM   420
7-6    انواع DRAM   424
    DRAM سنکرون (SDRAM)   426
    SDRAM با نرخ داده دوبل   428
    RAMBUS DRAM (RDRAM)   429
7-7    آرایه‌هایی از آی‌سی‌های RAM دینامیک   430
7-    خلاصه فصل   430
    مراجع   431
    مسائل   431
فصل 8          ورودي اساس طراحي كامپيوتر   433
8-1    اتصالات دروني   433
8-2    مسیرهای داده   434
8-3    واحد حساب/ منطق   437
    مدار حسابی   437
    مدار منطقی   440
    واحد حساب و منطق   442
8-4    شیفت‌دهنده   443
    شیفت‌دهنده سطلی   444
8-5    نمایش مسیر داده   445
8-6    کلمه کنترل   448
8-7    معماری یک کامپیوتر ساده   453
    معماری مجموعه دستورات   453
    امکانات ذخیره‌سازی   454
    ویژگی‌های دستور   457
8-8    کنترل سخت‌افزاری ـ تک سیکل  460
    دیکدر دستور   461
    دستورات نمونه و برنامه   463
    موضوع کامپیوتر تک سیکل   466
8-9    کنترل سخت‌افزاری چند ـ سیکل   467
    طراحی کنترل ترتیبی   471
8-10    خلاصه فصل   476
    مراجع   478
    مسائل   478
فصل 9          معماري مجموعه دستورات   485
9-1    مفاهیم معماری کامپیوتر   485
    سیکل عملکرد کامپیوتر ساده   487
    مجموعه ثبات   487
9-2    آدرس‌دهی عملوند   488
    دستورات سه آدرسی   489
    دستورات دو آدرسی   489
    دستورات یک آدرسی   490
    دستورات صفر آدرس   490
    معماری‌های آدرس‌دهی   491
9-3    روش‌های آدرس‌دهی   494
    روش ضمنی   495
    روش فوری   495
    روش‌های ثباتی و غیرمستقیم ثباتی   496
    روش آدرس‌دهی مستقیم   496
    روش آدرس‌دهی غیرمستقیم   497
    روش‌ آدرس‌دهی نسبی   498
    روش آدرس‌دهی اندیسی   499
    خلاصه‌ای از روش‌های آدرس‌دهی   500
9-4    معماری‌های مجموعه دستورات   501
9-5    دستورات انتقال داده   502
    دستورات پشته   502
    I/O مستقل در برابر نگاشت حافظه   504
9-6    دستورات دستکاری   505
    دستورات حسابی   505
    دستورات منطقی و دستکاری بیتی   506
    دستورات شیفت   508
9-7    محاسبات ممیز شناور   509
    عملیات حسابی   510
    نمای بایاس شده   511
    فرمت عملوند استاندارد   512
9-8    دستورات کنترل برنامه   514
    دستورات انشعاب شرطی   515
    دستورات فراخوانی رویه و بازگشت   517
9-9    وقفه برنامه   519
    انواع وقفه‌ها   520
    پردازش وقفه‌های خارجی   521
9-10    خلاصه فصل   522
    مراجع   523
    مسائل   523
فصل 10         واحدهای پردازش مرکزی RISC و CISC    531
10-1    مسیر داده خط لوله‌ای   532
    اجرای ریز اعمال خط لوله   536
10-2    کنترل خط لوله‌ای   537
    برنامه‌نویسی خط لوله و کارآیی   539
10-3    کامپیوتر با مجموعه دستورات کاهش‌یافته   541
    معماری مجموعه دستوری   541
    روش‌های آدرس‌دهی   544
    سازمان مسیر داده   545
    سازمان کنترل   548
    هزاردهای داده   550
    هزاردهای کنترل   557
10-4    کامپیوترها با مجموعه دستورات پیچیده   561
    اصلاحات ISA   563
    اصلاحات مسیر داده   564
    اصلاحات واحد کنترل   566
    کنترل ریزبرنامه‌نویسی شده   567
    ریزبرنامه‌ها برای دستورات پیچیده   569
10-5    مطالب بیشتری در طراحی   572
    مفاهیم CPU پیشرفته   873
    ابداعات معماری اخیر   876
10-6    خلاصه فصل   579
    مراجع   580
    مسائل   581
فصل 11         ورودي – خروجي و تبادل    585
11-1    I/O کامپیوتر   585
11-2    وسایل جانبی نمونه   586
    صفحه کلید   586
    درایو سخت   587
    صفحه نمایش کریستال مایع   589
    نرخ انتقال I/O   592
11-3    واسط‌های I/O   592
    گذرگاه I/O و واحد واسط   593
    مثالی از واسط I/O   594
    آگاه کردن (Storbe)   595
    دستدهی   597
11-4    مبادله سری   598
    ارسال سنکرون   599
    بررسی مجدد صفحه کلید   600
    گذرگاه I/O سری مبتنی بر بسته   601
11-5    روش‌های انتقال   604
    مثال انتقال با کنترل برنامه   605
    انتقال ناشی از وقفه   606
11-6    اولویت وقفه   608
    اولویت نوبت چرخشی   608
    سخت‌افزار اولویت موازی   610
11-7    دستیابی مستقیم به حافظه   611
    کنترل‌گر DMA   612
    انتقال داده   614
11-8    خلاصه فصل   615
    مراجع   615
    مسائل   
فصل 12         سيستم‌هاي حافظه   619
12-1    سلسله مراتب حافظه   619
12-2    محلّیت ارجاع   622
12-3    حافظه کش   624
    نگاشت‌های کش   626
    سایز خط   631
    بار کردن کش   632
    روش‌های نوشتن   633
    جمع‌بندی مفاهیم   634
    کش‌های دستور و داده   636
    کش‌های چندسطحی   637
12-4    حافظه مجازی   637
    جداول صفحه   639
    بافر پیش‌بینی ترجمه   641
    حافظه مجازی و کش   643
12-5    خلاصه فصل   643
    مراجع   644
    مسائل   644

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی معماری کامپیوتر اثر موریس مانو ترجمه قدرت سپیدنام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !