تهیه و تحلیل نقشه های مهندسی در Civil 3D اثر عفتی

دسته:
موجودی: موجود در انبار

750,000 ریال

تعداد:

تهیه و تحلیل نقشه های مهندسی در Civil 3D اثر عفتی

این کتاب در کنار تشریح مفاهیم علمی ورد نیاز جهت طراحی در شاخه‌های مختلف علوم مهندسی و محیطی، با ذکر مثال‌هایی کاربردی از پروژه‌های اجرایی خوانندگان را در استفاده مرحله به مرحله از آخرین نسخه (2012) نرم افزار Civil3D یاری می‌نماید. با توجه به امکانات موجود در این نرم‌افزار، می‌توان آن را به عنوان یکی از کامل‌ترین و جدیدترین نرم‌افزارهای مهندسی دانست. از جمله خصوصیات مهم این ‌نرم‌افزار طراحی پویا و  همچنین امکان ایجاد مدل سه بعدی از طرح می‌باشد. سبک کتاب به نحوی می‌باشد که ابتدا به ذکر مفاهیم پایه مورد نیاز جهت طراحی می‌پردازد و سپس تمام بخش‌ها و منوهای مربوطه در نرم‌افزار را مرحله به مرحله توضیح می‌ده. در انتهای هر مبحث نیز مثالهایی اجرایی همراه با تشریح کامل نحوه پیاده‌سازی در نرم‌افزار ارایه می‌گردد. از جمله مباحث مطرح شده در  کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
ورود تحلیل داده‌های مکانی
ایجاد مدل سه‌بعدی، ترسیم منحنی میزان و ایجاد نقشه توپوگرافی در کاربردهای مهندسی عمران، نقشه‌برداری، محیط زیست، منابع طبیعی و…
طراحی مسیر و قوسهای افقی و قائم
پروفیل‌های طولی و عرضی
محاسبات حجم عملیات خاکی
Survey بخش تخصصی مهندسی نقشه‌بردار بجهت سرشکنی و پیمایش
فهرست مطالب

پیشگفتار
معرفی مخاطبان كتاب

فصل اول / معرفی نرم‌افزار Civil3D و مقایسه آن با نرم‌افزار‌های موجود
1-1- معرفی
2-1- شبیه‌سازی
3-1- هماهنگی اجرا
4-1- سبک محوری
5-1- یکپارچگی طراحی
6-1- کالیبره نمودن پروژه‌ها و مدیریت داده‌ها
7-1- وضعیت عملیات طراحی
8-1- مقایسه نرم‌افزار Civil3D 2012 با Land Desktop وSDRMap
9-1- نتیجه‌گیری

فصل دوم / راهنمای نصب نرم‌افزار
1-2- حداقل نیازمندی‌های سیستم برای نصب نرم‌افزار
2ـ 2ـ آموزش نحوه نصب نرم افزار Civil 3D 2012

فصل سوم / ایجاد پروژه و تنظیمات اولیه
1-3- ایجاد پروژه جدید
2-3- تنظیمات اولیه

فصل چهارم / ورود داده‌های مکانی
1-4- مقدمه
2-4- ایجاد یک Description key
3-4- ورود نقاط
4-4- ایجاد گروه نقاط
5-4- نمایش نقاط
6-4- ویرایش نقاط
7-4- قفل و باز کردن نقاط
8-4- نمایش نقاط در یک جدول
9-4- ابر نقاط
10-4- انتقال و تغییر فرمت نقاط
11-4- خروجی گرفتن از نقاط

فصل پنجم / ترسیم منحنی میزان و ایجاد نقشه توپوگرافی
5-1 مقدمه
2-5- ایجاد سطح
3-5- ورود و مشاهده نقاط مثلث‌بندی شده
4-5- خطوط شکست
5-5- خطوط مرزی
6-5- منحنی‌های میزان
7-5- DEM Files
8-5- Drawing Objects
9-5- ویرایش سطح
10-5- برچسب گذاری
11-5- تنظیمات اندازه و رنگ برچسب منحنی میزان

فصل ششم / ترسیم خطوط و قوس‌ها
6-1- مقدمه
2-6- ترسیم خطوط
3-6- ترسیم قوس‌ها
1-3-6- ترسیم قوس بین دو خط
2-3-6- ترسیم قوس بر روی دو خط
3-3-6- ترسیم قوس با گذر از یک نقطه
4-3-6- ترسیم قوس‌های مرکب
5-3-6- ترسیم قوس از انتهای شیء موجود
6-3-6- ترسیم قوس‌های مرکب و یا قوس‌های معکوس
4-6- ایجاد عارضه‌ای با بهترین برازش
5-6-Attach Multiple Entities
6-6-Curve Calculator
7-6- Add Line/Curve labels
8-6- Add Tables
9-6- ایجاد جدول برچسب‌های خطوط
10-6- ایجاد جدول برچسب‌های قوس

فصل هفتم / طراحی مسیر
1-7- تعريف پلان مسير
2-7- تعريف Style Alignment پلان مسير
3-7-تغيير سرعت طرح
4-7- تعريف برچسب‌گذاري پلان مسير
5-7- طراحي محور مسير با استفاده از آيين‌نامه‌ها و استاندارد‌های كشور ایران
6-7- ترسيم و ويرايش قوس‌هاي افقي
7-7- افزودن قوس‌های ساده بین دو مماس
1-7-7- انواع قوس‌های اتصال
2-7-7- پیاده‌سازی قوس کلوتوئید در نرم‌افزار
3-7-7- ترسيم انواع قوس‌هاي دايره در پلان مسير
4-7-7- ترسیم خطوط با استفاده از Alignment Layout Tools
5-7-7- ترسيم انواع قوس‌هاي اتصال در پلان مسير
1-5-7-7- ترسیم قوس دایره‌ای به همراه قوس اتصال (Spiral-Curve)
2-5-7-7- ترسیم قوس اتصال با استفاده از Alignment Layout Tools
6-7-7- سایر ابزارهای Alignment Layout Tools
8-7- تعریف مولفه افقی مسیر
9-7- مشاهده مشخصات قوس‌ها در پلان مسیر
10-7- ایجاد بر‌چسب بر روی خطوط مستقیم یا قو‌سها در پلان مسیر
1-10-7- نقاط تقاطع در مسیر
11-7- ایجاد جدول بر‌چسب
12-7- طراحی باند‌ مسیر
1-12-7- ویرایش باند‌های مسیر
13-7- تغییر سرعت طرح قبل از اعمال دور
1-13-7- معرفی دور
2-13-7- دور نوع اول
3-13-7- دور نوع دوم
4-13-7- دور نوع سوم
5-12-7- دور نوع چهارم

فصل هشتم / مقاطع طولی و عرضی
1-8- تعریف مقطع
2-8- ترسیم مقطع طولی
3-8- نمایش مقطع طولی
4-8- ترسیم خط پروژه
5-8- قوس قائم
1-5-8- اشکال مختلف قوس قائم
6-8- فاصله دید توقف
7-8- فاصله دیدگذر
8-8- فاصله دید چراغ جلو ماشین
9-8- آسایش سرنشین
10-8- ترسیم مقطع طولی با استفاده از فایل متنی
11-8- ترسیم سریع مقطع
12-8- قطعه‌بندی مقطع
13-8- مقایسه بین دو مقطع
14-8- ویرایش مشخصات هندسی خط پروژه
15-8- ایجاد برچسب بر روی مقطع
16-8- مقطع تیپ
17-8- ایجاد آفست Assembly
18-8- ایجاد Subassembly از یک Polyline
19-8- مشاهده و ویرایش مقطع کریدور
20-8- ایجاد Polyline از طرح کریدور
21-8- ایجاد Grading featureline از خطوط طرح کریدور
22-8- استخراج یک مسیر از خطوط طرح کریدور
23-8- استخراج یک مقطع از خطوط طرح کریدور
24-8- استخراج نقاط کریدور به عنوان نقاط COGO
25-8- استخراج سطح (DTM) از سطح کریدور
26-8- Subabbembly tool palettes
1-26-8- سواره‌رو
2-26-8- شانه
3-26-8- شیروانی
27-8- Corridors
28-8- ایجاد Corridor
29-8- نمونه‌برداری ازمقاطع عرضی
30-8- مشاهده مقاطع عرضی

فصل نهم / محاسبه حجم عملیات خاکی
1-9- محاسبه حجم عملیات خاکی
2-9- مشاهده جدول حجم خاکبرداری و خاکریزی
3-9- خروجی از جدول احجام
4-9- ترسیم منحنی بروکنر

فصل دهم / معرفی Survey بخش تخصصی مهندسین نقشه‌بردار
1-10- مقدمه
2-10- مروری بر Survey
3-10- ایجاد تنظیمات نقشه‌برداری
4-10- ورود و ویرایش داده‌های نقشه‌برداری
5-10- انجام آنالیز‌های سرشکنی
6-10- خروجی از داده‌های نقشه‌برداری
منابع و ماخذ

پيوست / تشریح کامل یک پروژه اجرایی راهسازی در نرم‌افزار AutoCAD Civil 3D 2012
1ـ معرفي پروژه
2ـ نقشه برداري و طراحي مسير
مراحل اجرايي پروژه
مرحله اول: ورود نقاط
مرحله دوم: ايجاد سطح
مرحله سوم: ورود نقاط به سطح
مرحله چهارم: منحني‌هاي ميزان
مرحله پنجم: ترسيم مسير اوليه مسير بر روي نقشه توپوگرافي
مرحله ششم: تعريف پلان مسير
مرحله هفتم: پروفيل طولي
مرحله هشتم: محاسبه حجم عمليات خاکي
مرحله نهم: منحني حمل خاك يا منحني بروكنر

 
 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تهیه و تحلیل نقشه های مهندسی در Civil 3D اثر عفتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !