مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جلد دوم( کاربردها و روشهای طراحی) ویرایش سوم اثر جان دافی ترجمه اسدی

دسته:
موجودی: موجود در انبار

750,000 ریال

تعداد:

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جلد دوم( کاربردها و روشهای طراحی) ویرایش سوم اثر جان دافی ترجمه اسدی

 
کتاب Solar engineering of processes جامع ترین کتاب در زمینه کتاب‌های دانشگاهی مربتط با انرژی خورشیدی بوده و مولفین آن J.A.Duffie و W.A.beckman از اسایتد صاحب‌نام در این رشته هستند. کتاب مذکور عمدتا در مقطع کارشناسی ارشد, در اکثر دانشگاه‌های مطرح جهان تدریس می‌شود. علم رغم اینکه این مرجع جامع بسیار مورد نیاز و استفاده اساتید, مهندسین و دانشجویان ما در سراسر کشور می‌باشد ولی تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده و مجموعه حاضر برای اولین بار در ایران به فارسی ترجمه شده است.
این کتاب می‌تواند ابزاری ضروری در درک هر چه بیشتر روش‌های مهندسی خورشیدی و شناخت کاربردهای وسیع آن در فرآیندهای حرارتی به شمار آید. از آنجایی که کشور عزیزمان ایران, پتانسیل قابل توجه جهت بهره‌برداری از این منبع بی‌پایان انرژی را دارا می‌باشد, مطالعه این کتاب به تمامی محققین, مهندسین و دانشجویان علاقمند به این زمنیه توصیه می‌گردد, تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بهره‌وری هر چه بیشتر از این منبع پاک انرژی در کشور عزیزمان باشیم.


فهرست مطالب

پيشگفتار
مقدمه
 
بخش اول / کاربردها
فصل 1: گرم کردن آب با استفاده از خورشید
1-1 سیستم‌های گرمایش آب
1-2 یخ زدگی، جوشش و پوسته پوسته شدن
1-3 انرژی کمکی
1-4 سیستم‌های گردش اجباری
1-5 سیستم‌های پمپی با جریان کم
1-6 سیستم‌های گردش طبیعی
1-7 سیستم‌های یکپارچه کلکتور ذخیره
1-8 آب گرمکن‌های تجهیزی
1-9 گرمایش آب در سیستم‌های گرمایش و سرمایش فضا
1-10 آزمایش آب گرمکن‌های خورشیدی
1-11 اقتصاد گرمایش خورشیدی آب
1-12 گرمایش استخر شنا
1-12 خلاصه
 
فصل 2: گرمایش ساختمان: فعال
2-1 تاریخچه
2-2 سیستم‌های گرمایش خورشیدی
2-3- سیستم مایع صفحه تخت خانه CSU II
2-4 سیستم هوایی خانه CSU II
2-5 مطالعه پارامترهای سیستم گرمایش
2-6  سیستم‌های انرژی خورشیدی – پمپ حرارتی
2-7 سیستم‌های ذخیره تغییر فاز
2-8 سیستم‌های ذخیره فصلی انرژی
2-9 انرژی خورشیدی و سیستم‌های الکتریکی در مواقع غیر اوج بار
2-10  گرمایش بیش از حد سیستم خورشیدی
2-11 اقتصاد گرمایش خورشیدی
2-12 ملاحظات معماری
 
فصل 3: گرمایش ساختمان- روش‌های غیر فعال و ترکیبی (فعال و غیرفعال)
3-1 مفاهیم گرمایش غیرفعال
3-2 معیارهای آسایش و بارهای گرمایشی
3-3 کنترلرها و عایق‌های قابل حرکت
3-4 سایه: جلوآمدگی افقی و عمودی (سایه‌بان‌های افقی و عمودی)
3-5 سیستم‌های دریافت مستقیم
3-6 دیوارها و بام‌های کلکتور – ذخیره
3-7 فضاهای خورشیدی
3-8 سیستم‌های ترکیبی با گرد آوری فعال و ذخیره غیرفعال
3-9 سیستم‌های ترکیبی دیگر
3-10 کاربردهای غیرفعال
3-11 توزیع حرارت در ساختمان‌های غیرفعال
3-12 هزینه‌ها و اقتصاد گرمایش غیرفعال
 
فصل 4: سرمایش خورشیدی
4-1 سرمایش جذبی خورشیدی
4-2 تئوری سرمایش جذبی
4-3 گرمایش و سرمایش ترکیبی خورشیدی
4-4 مطالعه شبیه سازی تهویه مطبوع خورشیدی
4-5 تجربه کارکرد با سرمایش خورشیدی
4-6 کاربردهای تهویه مطبوع جذبی خورشیدی
4-7 سرمایش خورشیدی با جذب رطوبت
4-8 تهویه و سیکل‌های گردش مجدد جاذب رطوبت
4-10 تهویه مطبوع مربوط به انرژی خورشیدی
4-11 سرمایش غیرف
فصل 5: حرارت انرژی خورشیدی برای فرآیندهای صنعتی
5-1 تلفیق با فرآیندهای صنعتی
5-2 ملاحظات طراحی مکانیکی
5-3 اقتصاد حرارت فرآیند صنعتی
5-4 کاربردهای گرمایشی هوا با مدار باز
5-5 کاربردهای سیستم گردش مجدد هوا
5-6 گرمایش آب برای مصارف صنعتی به صورت تک عبوره
5-7 گرمایش آب برای مصارف صنعتی به صورت گردش مجدد
5-8 آب‌گرمکن‌های حوضچه‌ای کم عمق
5-9 خلاصه
 
فصل 6: سیستم‌های توان حرارتی خورشیدی
6-1 سیستم‌های تبدیل حرارتی
6-2 سیستم پمپاژ  GILA  BEND
6-3 سیستم‌های لوز(Luz)
6-4 سیستم‌های گیرنده مرکزی
6-5 نیروگاه‌های خورشیدی یک و دو
 
فصل 7: حوضچه‌های خورشیدی: فرآیندهای تبخیری
7-1 حوضچه‌های خورشیدی با گرادیان نمک
7-2 تئوری حوضچه
7-3 کاربردهای حوضچه‌ها
7-4 تقطیر خورشیدی
7-5 تبخیر
7-6 خشک کردن مستقیم خورشیدی
7-7خلاصه
 
بخش دوم / روش‌های طراحی
فصل 8: شبیه‌سازی در طراحی فرآیند خورشیدی
8-1 برنامه شبیه‌سازی
8-2 برنامه (نرم افزار) شبیه‌سازی‌
8-3 اطلاعات حاصل از شبیه‌سازی‌ها
8-4 TRNSYS‌: برنامه شبیه سازی فرآیند حرارتی
8-5 شبیه‌سازی‌ها و آزمایشات
8-6 داده‌های هواشناسی
8-7 محدودیت‌های شبیه سازی
 
فصل 9: طراحی سیستم‌های فعال: نمودار f
9-1 مرور روش‌های طراحی
9-2 روش نمودارf
9-3 نمودار f برای سیستم های مایع
9-4 نمودار f برای سیستم‌های هوا
9-5 سیستم های گرمایش آب سرویس
9-6 نتایج نمودارf.
9-7 سیستم های موازی انرژی خورشیدی-پمپ حرارتی
9-8 خلاصه
 
فصل 10: طراحی سیستم‌های فعال به وسیله روش‌های قابلیت بهره‌برداری
10-1 قابلیت بهره‌برداری ساعتی
10-2 قابلت بهره‌برداری روزانه
10-3 روش نمودار   و f
10-4 خلاصه
 
فصل 11: طراحی سیستم‌های غیر فعال و سیستم‌های تلفیقی گرمایشی
11-1 راه های طراحی غیر فعال
11-2 روش نسبت خورشیدی – بار
11-3 روش طراحی عدم قابلیت بهره برداری‌: دریافت مستقیم
11-4 روش طراحی عدم قابلیت بهره برداری:دیوارهای کلکتور ذخیره
11-5 سیستم‌های تلفیقی: گردآوری فعال با ذخیره غیر فعال
11-6 سایر سیستم‌های تلفیقی
 
فصل 12: طراحی سیستم‌های فتوولتائیک
12-1 مبدل‌های فتوولتائیک
12-2 مشخصه ها و مدل های ژنراتور PV
12-3 دمای سلول
12-4 مشخصه‌های بار و سیستم‌های متصل مستقیم
12-5 کنترل‌ها و ردیابی نقطه توان بیشینه
12-6 کاربردها
12-7 روندهای طراحی
12-8 ژنراتورهای PV با شار بالای انرژی خورشیدی
12-9 خلاصه
 
فصل 13: انرژی باد
13-1 مقدمه
13-2 منبع باد
13-3 مدل توربین بادی یک بعدی
13-4 برآورد میانگین توان توربین بادی وتولید انرژی
13-5 خلاصه
 
پیوست‌ها
پیوست الف
مسائل
فصل 1
فصل 3
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10
فصل 11
فصل 12
فصل 13
پیوست ب
ب-1 علائم اختصاری
حروف یونانی
اندیسها
ب-2   علائم اختصاری تابش
اندیسها
پیوست پ
واحدهای سیستم بین‌المللی
پیوست ت:
  ماهیانه به صورت تابعی از   و  
پیوست ج
خواص مواد
پیوست ح
ضرایب ارزش حال
پیوست خ
داده های هواشناسی
پیوست د
نمودارهای موقعیت خورشید
پیوست ر
ضرایب سایه اندازی میانگین سایبان‎ها

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جلد دوم( کاربردها و روشهای طراحی) ویرایش سوم اثر جان دافی ترجمه اسدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !