نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

بارهای طراحی سازه ها

800,000 ریال
بارهای طراحی سازه ها در فرآیند طراحی سازه ها به منظور تامین اهداف عملکردی آن ها، بارگذاری سازه و آشنایی با بارهای وارد بر سازه و چگونگی تعیین مقادیر بارهایبیشتر بخوانید