نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

کلیات متدولوژی تامین کیفیت(جلد دوم)

70,000 ریال
کلیات متدولوژی تامین کیفیت(جلد دوم) فهرست مقدمه راهنمای تکمیل چک لیست و ارزیابی تحویل دادنی بر اساس نتایج حاصل الگوی چک لیست مجموعه الگوی چک لیست های مدل سازی تجاریبیشتر بخوانید