نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها

300,000 ریال
محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها پیدایش ترانسورماتور در صنعت برق دو تحول عمده در این صنعت بوجود آورده است:  1- ارتباط سراسری میان شبکه های مصرف و تولید دربیشتر بخوانید