نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

تحلیل تصمیم گیری چند معیاره

250,000 ریال
این کتاب شامل یازده فصل می باشد: 1- مبانی عمومی 2- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 3- فرآیند تحلیل شبکه ای 4- نظریه مطلوبیت چند معیاره 5- MACBETH 6- PROMETHEE 7- ELECTRE 8- TOPSIS 9- برنامه ریزی آرمانی 10- تحلیل پوششی داده ها 11- پلت فرم های چند گانه