نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

اکولوژی چشم‌اندازهای طبیعی در مدیریت اکوسیستم‌های کشاورزی

97,000 ریال
فصل‌اول رویکرد کارکردی در بررسی چشم‌اندازهای کشاورزی فصل‌دوم اثر عملیات کشاورزی بر چشم‌اندازها فصل‌سوم کاهش بیلان گرمایی و تشعشع به‌وسیله پوشش گیاهی فصل‌چهارم بیلان آب در چشم‌اندازهای کشاورزی و راهکارهایبیشتر بخوانید