نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

امنیت و نفوذ پذیری در شبکه های کامپیوتری

650,000 ریال
امنیت و نفوذ پذیری در شبکه های کامپیوتری پیشگفتار   امروزه توجه بیشتر سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی معطوف به شبکه محلی و رایانه‌های شخصی متصل به آن می‌باشد. گر‌چه شبکه‌هایبیشتر بخوانید