نمایش همه 8 نتیجه

0 out of 5

كتاب اصول اوليه طراحي قايق پرنده

100,000 ریال
پيشگفتار در اين کتاب درباره مفاهيم و اصول طراحي حاکم بر قايق پرنده بحث خواهد شد که با هواپيما و همچنين شناور تندرو تفاوت دارد. از ديدگاه نظري، قايق پرندهبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب تئوري و تحليل مسائل آيروديناميك

140,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار : فصل 1 - مقدمه اي بر آيروديناميك * فصل 2 - جريان تراكم ناپذير غير لزج دو بعدي * فصل 3 - جريان تراكمبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب ديناميك پرواز اجسام صلب جلد اول

180,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * آشنايي با ديناميك پرواز * فصل 1 - معادلات حركت هواپيما * فصل 2 - نيروها و گشتاورهاي آيروديناميكي و رانشي وارد بر هواپيمابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مباني آيروديناميك ( جلد 2)

350,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * فصل 7 - جريان تراكم پذير غير لزج * فصل 8 - موجهاي ضربه اي قائم و بحثهاي مرتبط * فصل 9 - موج ضربه ايبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مباني آيروديناميك ( جلد1)

500,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * مقدمه بر ويرايش دوم * فصل 1 - اصول بنيادين * فصل 2 - آئروديناميك : برخي از اصول و معادلات بنيادي * فصل 3 -بیشتر بخوانید
0 out of 5

هندبوک خلبانی و دانش هوانوردی

850,000 ریال
هندبوک خلبانی و دانش هوانوردی پیشگفتار رشته‌ی مهندسی هوا فضا، از جمله رشته‌‌های علمی است که در دهه‌‌های اخیر از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار و با پیشرفتی سریع و قابل توجهبیشتر بخوانید