نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اثر جان ام. گروس ترجمه عباس راد

120,000 ریال
اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اثر جان ام. گروس ترجمه عباس راد کتاب حاصل سال ها تجربیات نویسنده در صنایع مختلف بوده است و دارای نثری شیوا و روان استبیشتر بخوانید
0 out of 5

مدیریت و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات اثر عباس راد

200,000 ریال
مدیریت و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات اثر عباس راد سرفصل ها بخش اول: مبانی و مباحث جدید نگهداری و تعمیرات فصل اول: مبانی نگهداری و تعمیرات فصل دوم: نگهداریبیشتر بخوانید