نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

ژئودزی فیزیکی اثر عبدالرضا صفری

250,000 ریال
ژئودزی فیزیکی اثر عبدالرضا صفری نیاز به اندازه گیری های ژئودتیک برای تعیین شکل دقیق زمین، ابعاد وسیعی یافته است. وسایلی که اندازه گیری های ژئودتیک با آنها انجام میبیشتر بخوانید