نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت

210,000 ریال
کیفیت زمانی قابل دستیابی است که فرایندها و فعالیتهای سازمان به طور مستمر با نیازها و انتظارات مشتریان آن طراحی و اجرا شود. مؤلف در این کتاب که دستاورد سالهابیشتر بخوانید