نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

ساختمان هوشمند آموزش سیستم KNX و نرم افزار ETS

رایگان
ساختمان هوشمند آموزش سیستم KNX و نرم افزار ETS فهرست  فصل اول:  انجمن KNX : رئوس مطالب  فصل دوم:  روش کار  فصل سوم:  توپولوژی – خط  فصل  چهارم: معر فی کلیبیشتر بخوانید