نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اثر جان ام. گروس ترجمه عباس راد

120,000 ریال
اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اثر جان ام. گروس ترجمه عباس راد کتاب حاصل سال ها تجربیات نویسنده در صنایع مختلف بوده است و دارای نثری شیوا و روان استبیشتر بخوانید