نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

مکانیک کوانتومی (جلد اول)

290,000 ریال
مکانیک کوانتومی (جلد اول) فهرست فصل اول: کوانتش کمیت های فیزیکی فصل دوم: مبانی ریاضی مکانیک کوانتومی فصل سوم: اصول موضوعه مکانیک کوانتومی فصل چهارم: معادله شرودینگر فصل پنجم: روشبیشتر بخوانید