نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

مکانیک کوانتومی مدرن

280,000 ریال
مکانیک کوانتومی مدرن فهرست فصل اول: مفاهیم بنیادی فصل دوم: دینامیک کوانتومی فصل سوم: نظریه تکانه زاویه ای فصل چهارم: تقاون دومکانیک کوانتومی فصل پنجم: روشهای تقریبی فصل ششم: ذراتبیشتر بخوانید