نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

مقدمه ای بر مکانیک شکست اجسام

110,000 ریال
یکی از شاخه های علم مقاومت مصالح، با کاربرد زیاد و تحلیل علمی نسبتا مشکل، مکانیک شکست اجسام است. گفته شده است که حدود هفتاد درصد شکست سازه های مکانیکی ناشی از گسترش ترک در اجزاء سازه تحت بارهای استاتیکی یا دینامیکی است. به منظور بررسی و تحلیل علت شکست اجسام و رشد ترک های ناشی از سازه یا جابجایی...