نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

مقدمه ای بر طراحی موشک اثر فئودوسف ترجمه جعفر روشنیان

480,000 ریال
مقدمه ای بر طراحی موشک اثر فئودوسف ترجمه جعفر روشنیان یکی از اجزای اصلی یک سامانه فضایی موشک حامل است. در این کتاب کلیه زیرسیستم های یک موشک حامل بهبیشتر بخوانید