نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند ونانوساختار (مواد نانوساختار) : جلد اول

320,000 ریال
علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند ونانوساختار (مواد نانوساختار) : جلد اول فهرست  فصل اول:  معرفی مواد پیشرفته  ف صل دوم:  مبانی مواد نانوساختار فصل سوم: خواص مواد نانوساختار فصل چهارم:بیشتر بخوانید