نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

كتاب مباني آيروديناميك ( جلد 2)

350,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * فصل 7 - جريان تراكم پذير غير لزج * فصل 8 - موجهاي ضربه اي قائم و بحثهاي مرتبط * فصل 9 - موج ضربه ايبیشتر بخوانید