نمایش همه 3 نتیجه

0 out of 5

ستاره شناسی (بررسی نظریه ها و مسایل اصلی در ستاره شناسی نوین) اثر استیسی یلن ترجمه نگار نامور یکتا

300,000 ریال
ستاره شناسی (بررسی نظریه ها و مسایل اصلی در ستاره شناسی نوین) اثر استیسی یلن ترجمه نگار نامور یکتا
0 out of 5

سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما اثر مایکل تولی ترجمه دکتر حمید رادمنش

650,000 ریال
سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما اثر مایکل تولی ترجمه دکتر حمید رادمنش
0 out of 5

مقدمه ای بر طراحی موشک اثر فئودوسف ترجمه جعفر روشنیان

480,000 ریال
مقدمه ای بر طراحی موشک اثر فئودوسف ترجمه جعفر روشنیان یکی از اجزای اصلی یک سامانه فضایی موشک حامل است. در این کتاب کلیه زیرسیستم های یک موشک حامل بهبیشتر بخوانید