نمایش همه 11 نتیجه

0 out of 5

ارزیابی اثرات زیست محیطی خلاصه ی علمی- کاربردی اثر محمود شریعت

280,000 ریال
ارزیابی اثرات زیست محیطی خلاصه ی علمی- کاربردی اثر محمود شریعت تقریبا همه ی مردم و مسئولین، خصوصا اهل تفکر دریافته اند که بقاء انسان و ارتقاء کیفیت زندگی وابستهبیشتر بخوانید
0 out of 5

ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست

420,000 ریال
ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست   تقدیم به: همه تلاشگران عرصه توسعه پایدار کهن سرزمین ایران مقدمه از نخستين سال‌هاي دهه 1970 زمزمه بحران‌هاي زيست محيطي در نشست‌هايبیشتر بخوانید
0 out of 5

برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (راهنمایی برای برنامه ریزی و طراحی محلی پایدار)

350,000 ریال
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (راهنمایی برای برنامه ریزی و طراحی محلی پایدار) فهرست پیشگفتار بخش اول: برنامه ریزی زمین 1. برنامه ریزی زمین چیست؟ ٢. برنامه ریزی محیطیبیشتر بخوانید
0 out of 5

زمین شناسی پزشکی بررسی منطقه ای ترجمه عیسی متاجی امیررود

450,000 ریال
زمین شناسی پزشکی بررسی منطقه ای ترجمه عیسی متاجی امیررود زمین شناسی پزشکی یک شاخه ی در حال گسترش است که به بررسی رابطه ی بین فاکتورهای طبیعی زمین شناسیبیشتر بخوانید
0 out of 5

زنجیره ی تامین سبز اثر استوارت امت ترجمه سحر آذر کمند

250,000 ریال
زنجیره ی تامین سبز اثر استوارت امت ترجمه سحر آذر کمند تضمین توسعه ی پایدار در هر کشور منوط به حفظ و استفاده ی بهینه از منابع محدود و غیربیشتر بخوانید
0 out of 5

مدلسازی آب و محیط زیست : کنترل سیل، تامین آب، مدیریت آب زیرزمینی

300,000 ریال
مدلسازی آب و محیط زیست : کنترل سیل، تامین آب، مدیریت آب زیرزمینی فهرست فصل اول: مطالعات پایه سیل فصل دوم: مدل سازی سیلاب فصل سوم: کنترل سیلی فصل چهارم:بیشتر بخوانید
0 out of 5

مهندسی کنترل آلودگی هوا (ویراست سوم) اثر نوئل دی نورز ترجمه ایوب ترکیان

1,500,000 ریال
مهندسی کنترل آلودگی هوا (ویراست سوم) اثر نوئل دی نورز ترجمه ایوب ترکیان