نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

آموزش کاربردی شبیه سازی سیستم های قدرت در PS CAD تالیف و ترجمه نظام محله

620,000 ریال
آموزش کاربردی شبیه سازی سیستم های قدرت در PS CAD تالیف و ترجمه نظام محله PSCCAD نرم‌افزلر حرفه‌ای برای مطالعه رفتار گذرا و ماندگار شبکه‌ها و تجهیزات الکتریکی می‌باشد کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب شبکه های قدرت: مباحث پیشرفته و مسائل ویژه، طراحی و بهره برداری نویسنده محسن خالقی

950,000 ریال
کتاب شبکه های قدرت: مباحث پیشرفته و مسائل ویژه، طراحی و بهره برداری نویسنده محسن خالقی   مقدمه هدف مولف از نگارش این کتاب، ایجاد یک مرجع مطالعاتی برای مباحثبیشتر بخوانید