نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

مهندسی آب و فاضلاب جلد اول: مهندسی آب اثر مصطفی خضری

600,000 ریال
مهندسی آب و فاضلاب جلد اول: مهندسی آب اثر مصطفی خضری کتاب حاضر برای استفاده ی مهندسان و طراحان حرفه ای تهیه شده و در برگیرنده ی مسائل مربوط بهبیشتر بخوانید
0 out of 5

مهندسی آب و فاضلاب جلد دوم: مهندسی فاضلاب اثر مصطفی خضری

400,000 ریال
مهندسی آب و فاضلاب جلد دوم: مهندسی فاضلاب اثر مصطفی خضری کتاب حاضر برای استفاده ی مهندسان و طراحان حرفه ای تهیه شده و در برگیرنده ی مسائل مربوط بهبیشتر بخوانید