نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

مقاومت مصالح (مکانیک مواد) ؛ (ویرایش هشتم) اثر آر سی هیبلر ترجمه دکتر علی اصغر عطائی

560,000 ریال
مقاومت مصالح (مکانیک مواد) ؛ (ویرایش هشتم) اثر آر سی هیبلر ترجمه دکتر علی اصغر عطائی
0 out of 5

مقاومت مصالح (ویرایش ششم) اثر ای راسل جانستون ترجمه اردشیر اطیابی

1,500,000 ریال
مقاومت مصالح (ویرایش ششم) اثر ای راسل جانستون ترجمه اردشیر اطیابی
0 out of 5

هیدرولوژی (اصول . تحلیل . طراحی)

675,000 ریال
هیدرولوژی (اصول . تحلیل . طراحی) هیدرولوژی یا به تعبیر فارشی آن "آب شناسی" علم شناخت آبهای کره زمین و بطور خاص منابع آب شرین قابل مصرف است. وابستگی اینبیشتر بخوانید