نمایش همه 5 نتیجه

0 out of 5

كتاب اصول طراحي زيرسطحي هاي بدون سرنشين

150,000 ریال
درباره کتاب اصول طراحي زيرسطحي هاي بدون سرنشين اثر بهنام صادق زاده پراپري و محمد سعيد سيف: این اثر توسط دانشگاه صنعتي شريف منتشر شده است و می توانید اين كتاببیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب اصول طراحي شناورهاي مدرن

180,000 ریال
فهرست مطالب * فصل اول : مقدمه * فصل دوم : انواع شناورهاي مدرن * فصل سوم : مقايسه شناورهاي مدرن * فصل چهارم : جنس بدنه و محاسبات سازهبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب پيشبرنده هاي دريايي

150,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - مقدمه * فصل 2 - انواع پيشبرنده هاي دريايي * فصل 3 - موتور * فصل 4 - مشخصات هندسي وبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب ديناميك متحرك هاي دريايي

300,000 ریال
درباره کتاب ديناميك متحرك هاي دريايي اثر امين نجفي و محمد سعيد سيف: این اثر توسط دانشگاه صنعتي شريف منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مقاومت هيدروديناميكي شناورها

100,000 ریال
درباره کتاب مقاومت هيدروديناميكي شناورها اثر سجاد حاجي زاده و محمد سعيد سيف: این اثر توسط دانشگاه صنعتي شريف منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هایبیشتر بخوانید