نمایش همه 5 نتیجه

0 out of 5

مکانیک خاک اثر کی منش

550,000 ریال
مکانیک خاک اثر کی منش فهرست مطالب: فصل اول: ویژگی های بنیادی خاک فصل دوم: تراوش فصل سوم: تنش موثر فصل چهارم: تحکیم فصل پنجم: رفتار خاک تحت تنش برشیبیشتر بخوانید
0 out of 5

مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی اثر محمدعلی ارجمند

600,000 ریال
مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی اثر محمدعلی ارجمند فهرست  فصل اول:  خاک شناسی  فصل دوم:  ترکیب خاک  فصل سوم:  طبقه بندی خاک  ف صل چهارم:  جریان آب در خاکبیشتر بخوانید
0 out of 5

مکانیک خاک و مهندسی پی (مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) اثر حسین فراهانی

440,000 ریال
مکانیک خاک و مهندسی پی (مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) اثر حسین فراهانی