نمایش همه 3 نتیجه

0 out of 5

با شهر و منطقه در ایران

250,000 ریال
شهر سازی امروز ، دامنه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد. فنون و روشهای این دانش ، به طور روزمره و توامم با پیشرفت ‌های علمی و فنی ، در تغییر و تکامل است.کتاب به نحوی ارائه شده که مطالب جنبی دروس گرایشها‌ی کارشناسی ارشد شهر سازی را در بر گیرد . مطالب ارائه شده ریا، ورای دانشجویان شهر سازی ، نکاتی را...
0 out of 5

کارگاه برنامه ریزی شهری

1,190,000 ریال
هدف از این مجموعه آشنایی با مفاهیم کالبدی ، اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی در شهر سازی ، مسائل مقدماتی  و بنیانی آن عوامل  متشکله  فرایند  برنامه ریزی شهری  و منطفقه ای  در یک برنامه کارگاهی می‌باشد.بدین منظور مسائل و مشکلات  و روش مطالعات  شهر و پیشنهاد برای  آن مورد بررسی قرار می‌گیرد . در این روند  ، برنامه ریزی...
0 out of 5

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

320,000 ریال
برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار است و محتوای آن به نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد ، بسیار گسترده است . شاید کمتر دانشی را بتوان یافت که اینچنین با دسته های مختلف علمی در ارتباط باشد ،از آن بهره گیرد و در عین حال برای خود رشته ای مستقل باشد برنامه ریزی...