نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر

400,000 ریال
  در دهه های اخیر به منظور كاهش وابستگي به منابع انرژي فسيلي، گرايش جهاني به­ سوي انرژي­هاي تجديدشونده افزایش یافته است. اگرچه به­ نظر مي­رسد وجود منابع فراوان نفتبیشتر بخوانید