نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

كتاب مگاوات و مگاتن

100,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * فصل 1 - منشا ء همه ي انواع انرژي يكي است * فصل 2 - واكنش زنجيره اي هسته اي * فصل 3 - سلاح هايبیشتر بخوانید