نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

ملحقات پل : سیستم های تکیه گاه و درز انبساط

135,000 ریال
ملحقات پل : سیستم های تکیه گاه و درز انبساط   پیشگفتار در اغلب بخش¬های کتاب حاضر سعی شده به جنبه¬های عملی و کاربردی دو جزء مهم از پل¬ها یعنیبیشتر بخوانید