نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

مقدمه ای بر علم مواد مولف: سید علی صدوق ونینی

200,000 ریال
یکی از انقلاب های دائمی علوم در زمینه علم مواد است. بیش از یک چهارم فعالیت های اقتصادی کشور های صنعتی به مواد بستگی دارد. موادی که دنیای اطراف ما را تشکیل داده اند ترکیبی از ذرات با ابعاد میکروسکوپی هستند که قوانین رفتار آنها توسط تئوری اتمی توصیف می شود