نمایش همه 11 نتیجه

0 out of 5

آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران (مقاومت مصالح) (مجموعه سوالات آمادگی آزمون)

350,000 ریال
آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران (مقاومت مصالح) (مجموعه سوالات آمادگی آزمون)
0 out of 5

آموزش مقاومت مصالح به زبان ساده

رایگان
آموزش مقاومت مصالح به زبان ساده فهرست فصل اول: مفاهیم بنیادی فصل دوم: تنش در کشش و فشار فصل سوم: برش فصل چهارم: ممان اینرسی و گشتاور مقاوم فصل پنجم:بیشتر بخوانید
0 out of 5

سازه های مکانیکی ( تیر، ورق و پوسته) اثر شاکری

160,000 ریال
سازه های مکانیکی ( تیر، ورق و پوسته) اثر شاکری سازه های مکانیکی شامل تیر، ورق و پوسته در صنایع مختلف کاربرد گسترده ای دارند. در این نوشتار مطالعه اینبیشتر بخوانید
0 out of 5

مقاومت مصالح

585,000 ریال
مقاومت مصالح فهرست  فصل اول:  کشش، فشار و برش  فصل دوم:  اعضاء با بارگذاری محوری  فصل س وم: پیچش  فصل چهارم: تنش در تیرها فصل پنجم: تجزیه و تحلیل تنش وبیشتر بخوانید
0 out of 5

مقاومت مصالح (مکانیک مواد) ؛ (ویرایش هشتم) اثر آر سی هیبلر ترجمه دکتر علی اصغر عطائی

560,000 ریال
مقاومت مصالح (مکانیک مواد) ؛ (ویرایش هشتم) اثر آر سی هیبلر ترجمه دکتر علی اصغر عطائی
0 out of 5

مقاومت مصالح (ویرایش ششم) اثر ای راسل جانستون ترجمه اردشیر اطیابی

1,500,000 ریال
مقاومت مصالح (ویرایش ششم) اثر ای راسل جانستون ترجمه اردشیر اطیابی
0 out of 5

مقاومت مصالح و کاربرد آن در فنون مهندسی اثر سهراب خانی

250,000 ریال
مقاومت مصالح و کاربرد آن در فنون مهندسی اثر سهراب خانی این کتاب مشتمل بر موارد زیر می باشد: 1. درک عمیق تر از مباحث مقاومت مصالح 2. تشریح کاملبیشتر بخوانید
0 out of 5

مقاومت مصالح: ویرایش پنجم

550,000 ریال
مقاومت مصالح: ویرایش پنجم فهرست مطالب فصل اول: مقدمه مفهوم تنش فصل دوم: تنش و کرنش بارگذار محوری فصل سوم: پیچش فصل چهارم: خمش خالص فصل پنجم: تحلیل و طراحیبیشتر بخوانید
0 out of 5

مکانیک مواد (مقاومت مصالح) : جلد اول

130,000 ریال
مکانیک مواد (مقاومت مصالح) : جلد اول فهرست فصل اول: تنش فصل دوم: کرنش فصل سوم: خواص مکانیکی مواد فصل چهارم: بارگذاری محوری فصل پنجم: پیچش فصل ششم: خمش فصلبیشتر بخوانید
0 out of 5

مکانیک مواد (مقاومت مصالح) : جلد دوم

200,000 ریال
مکانیک مواد (مقاومت مصالح) : جلد دوم فهرست فصل نهم: تبدیل تنش فصل دهم: تبدیل کرنش فصل یازدهم: طراحی تیرها و میل گردان ها فصل دوازدهم: خیز تیرها و میلبیشتر بخوانید