نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر

100,000 ریال
کتاب حاضر شامل10 فصل می باشد فصل اول: ریشه ها فصل دوم: حوزه های معماری منظر فصل سوم:مدرنیسم فصل چهارم :عملکرد و زیبایی فصل پنجم: معماری منظر یک رشته علمی محیطی فصل ششم: جایگاه هنر فصل هفتم: خدمت به جامعه فصل هشتم: دوباره خوب شدن فصل نهم: برنامه ریزی منظر فصل دهم: منظر و شهر سازی
0 out of 5

هندسه ترسیمی گامل اول( نقطه خط صفحه) اثر کچوئی

190,000 ریال
هندسه ترسیمی گامل اول( نقطه خط صفحه) اثر کچوئی هدف های کلی کتاب در تدوین فصول کتاب هدفهای زیر مد نظر بوده است. 1) آشنا شدن با مفاهیم هندسه 2)بیشتر بخوانید