نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

فرهنگ معابر تهران

40,000 ریال
فرهنگ معابر تهران سخن ناشر تهران، این پایتخت دویست ساله، امروز کلان شهری است که از دیدگاه های گوناگون شهرسازی،جامعه شناسی، شهروندی، اقتصاد، سیاست و مدیریت در سطح کلان حائزبیشتر بخوانید