نمایش همه 5 نتیجه

0 out of 5

كتاب پوشش دادن فلزات 2

520,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - آبكاري قلع * فصل 2 - آبكاري كادميم * فصل 3 - آبكاري نقره * فصل 4 - آب طلا كاريبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب پوشش دادن فلزات1

520,000 ریال
فهرست : مطالب كتاب * فصل اول: اصول الكتروشيميايي پوشش دادن و خوردگي فلزات * فصل دوم : عوامل مؤثر در آبكاري -مكانيزم حفاظت پوشش * فصل سوم : آمادهبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب تكنولوژي جوشكاري ( جلد 2: متالورژي )

350,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1- اصول اوليه ي متالورژي جوشكاري * فصل 2 - عيوب جوش * فصل 3 - متالورژي جوشكاري فلزات آهني * فصل 4بیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب روش‌ها و مكانيك شكل‌دهي فلزات

300,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * بخش اول : مروري بر خواص مكانيكي و روابط پايه در شكل دهي فلزات * فصل 1 - خواص مكانيكي فلزات * فصل 2بیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب شكل دادن فلزات

500,000 ریال
فهرست :مطالب كتاب * فصل اول :تنش و كنش * فصل دوم : مومساني * فصل سوم : كرنش سختي * فصل چهارم : ناپايداري مومسان * فصل پنچم :بیشتر بخوانید