نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

مشخصه سازی آزمایشگاهی مواد مرکب پیشرفته

250,000 ریال
این کتاب شامل 19 فصل می باشد که عبارتند از : 1- مقدمه 2- تحلیل مواد مرکب 3- فرآیندهای تولید چند کامپوزیتی 4- ساخت نمونه های آزمایشگاهی ، تجهیزات اندازه گیری جابجایی و کرنش 5- انقباض در اثر پخت و آزمایش تنش پسماند رزین ها 6- آزمایش کشش تک فیبر و مشخصه سازی تجربی ماتریس 7- آزمایشگاه سطح واسط الیاف...