نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

واکاوی معماری پایدار در مسکن بومی روستایی اقلیم سرد و کوهستانی ایران

300,000 ریال
واکاوی معماری پایدار در مسکن بومی روستایی اقلیم سرد و کوهستانی ایران بعد از بیان مخاطرات و معضلات نو ظهوری مانند گرم شدن کره زمین، سوراخ شدن لایه اوزون وبیشتر بخوانید