نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی

رایگان
کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی فهرست فصل اول: مبانی بهینه سازی فصل دوم: بهینه سازی با استفاده از روشهای ریاضی فصل سوم: انتقال حرارت و صرفه جویی انرژی فصلبیشتر بخوانید