نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی

150,000 ریال
این کتاب شامل شش فصل می باشد فصل اول : مقدمه فصل دوم : تعارف و واژگان فصل سوم : ابنیه تاریخی با مصالح بنایی غیر مسلح فصل چهارم : بناهای تاریخی ایرانی با مصالح بنایی غیر مسلح فصل پنجم: آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی فصل ششم : شناخت و تشخیص ترکها در بناهای تاریخی با مصالح بنایی