نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

مدل سازی محاسباتی جریان در مهندسی راکتورهای شیمیایی (جلد اول)

250,000 ریال
این کتاب شامل 8 فصل می باشد: 1- مهندسی راکتور و مدل سازی جریان 2- مدل سازی ریاضی فرآیندهای جریان 3- فرآیندهای جریان آشفته 4- فرآیندهای چند فازی 5- اختلاط واکنشی آشفته 6- روش حجم محدود 7- شبیه سازی جریان آشفته 8- نگاشت یک مدل محاسباتی جریان به یک کامپیوتر