نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

راهنمای بافندگی اثر ادنور ترجمه و اقتباس اصفهانی

70,000 ریال
راهنمای بافندگی اثر ادنور ترجمه و اقتباس اصفهانی فهرست تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودری مرور اجمالی بر پلیمرها، الیاف و نخ های مورد استفاده در پارچه های تاریبیشتر بخوانید